ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
Kiemelt tájékoztatás a hashtag.school használatával kapcsolatban:

Az sos.hashtag.school időszakosan, kifejezetten a COVID-19 kapcsán létrehozott, ideiglenes megoldás. Az oldal üzemeltetését a vészhelyzet visszavonása után, de legkésőbb 2020. június 15-én megszüntetjük. A hashtag.school oldalra regisztrálva ezután a rendszert a különleges feltételek nélkül, korlátozásoktól mentesen bárki igénybe tudja venni.

Az sos.hashtag.school minden szolgáltatása ingyenesen a magyar és határon túl magyar nyelven nyújtott közoktatás és felsőoktatás szereplői számára az itt meghatározott feltételek mellett.

3. Az sos.hashtag.school az eredeti hashtag.school összes szolgáltatását tartalmazza, kísérleti jelleggel kiegészülve a WebClass szoftverrel, ami a hashtag.school eredeti rendszerében jelenleg nincs bekapcsolva (a későbbiekben ez értelemszerűen változni fog.) A WebClass nevű szoftver webináriumok tartására és előadások stream-elésére használható. Ez egy kísérleti, nagy számú felhasználóval NEM tesztelt szoftver jelenleg, emiatt előfordulhatnak hibák, ideiglenes leállások. A szolgáltatás igénybevételével ezt a felhasználók tudomásul veszik.

4. Az Enabler Kft fenntartja a jogot, hogy az sos.hashtag.school domain mindenkori új belépőinek a számát korlátozza, ha úgy ítéli meg, hogy az újabb regisztrációk túlterhelnék a rendszert. Erről a főoldalon nyújtunk tájékoztatást.

Tárgy

Az alábbi feltételek a hashtag.school internetes oktatási rendszer (“Platform”) használatát szabályozzák. Az ettől eltérő bármilyen használat jogsértő, polgári vagy büntető peres eljárás tárgyát képezi.

Hatály

Jelen jogi szabályozás kötelezően vonatkozik mindenkire, aki igénybe a Platfomot (továbbiakban: felhasználó). A rendszer használata csak az alábbi szabályozás elfogadása után lehetséges.

Szerzői jogvédelem

A Platform és az azon keresztül elérhető tartalom egészében és részleteiben is a szerzői jogok védelme alá esik. A szerzői jog a Platform munkatársait mint szerzőket illeti meg. A szerzők nevei alapesetben feltüntetésre kerülnek a tananyag adatai között.

Minden oktatási anyag csakis és kizárólag a Platformon keresztül használható. Az ettől eltérő használat a szerzői jogokkal ellentétes tevékenység, amely hátrányos jogkövetkezményekkel járhat. A tananyagokat Platform munkatársainak határozott és egyértelmű írásbeli engedélye nélkül tilos bármilyen formában, részben vagy egészben: lemásolni, adathordozón rögzíteni, kinyomtatni, továbbadni, bármilyen formában terjeszteni, csoportosan bemutatni, a Platformon kívül oktatási célra felhasználniFIZETŐS TARTALMAK

Egy-felhasználós jogosultság

A Platform fizetős tananyagait az a felhasználó jogosult használni, aki az internetes felületén keresztül regisztrálja magát és magára nézve kötelezően elfogadja jelen ÁSZF-et. A rendszer jól elkülöníthetően feltünteti az ingyenesen és tandíjfizetés ellenében használható oktatóanyagokat. Az ingyenes oktatóanyagokat jelen szerződés betartása mellett minden felhasználó szabadon használhatja. A tandíjköteles oktatóanyagok a meghirdetett díj befizetése ellenében használhatók. Vásárláskor a szerződéskötés ráutaló magatartással történik. A használatot az Enabler Kft. (üzemeltető) engedélyezi megfelelő szoftver paraméterek beállításával, miután a befizetés valódiságáról meggyőződött.

Minden felhasználó csakis és kizárólag "egy-felhasználós" jogosultságot kap, azaz azt mással nem oszthatja meg, nem ruházhatja át. A felhasználó a felhasználónevét és jelszavát köteles a tőle elvárható legnagyobb biztonsággal kezelni. Ennek megfelelően különösen tilos a felhasználói azonosítókat közzétenni vagy mások által hozzáférhetővé tenni.

A Platform a felhasználó számítógépének IP címét automatikusan tárolja, illetve a felhasználó azonosítás céljából a felhasználó gépén jelölő fájlt ("sütit") helyez el. A felhasználó köteles a saját számítógépén a "sütik" elhelyezését engedélyezni az internet böngésző program megfelelő beállításával.

A rendszert legfeljebb két jogosultként megjelölt számítógépről lehet használni, azaz pl. egy otthoni asztali számítógépről és még egy második számítógépről (pl. notebook, munkahely, nagymama, stb.). A felhasználó nevet és a jelszót soha senkinek nem szabad átadni, még véletlenül sem! Ha mégis megtörténik, azt a rendszer felismeri, ami a jogosultság elveszítését eredményezheti.

A "sütik" törlése azt eredményezi, hogy a rendszer nem fogja felismerni, hogy az adott számítógép jogosult az oktatási rendszer használatára. A rendszer újratelepítése is az azonosítók ("sütik") törlését eredményezheti. A második jogosultság beállítása után harmadik jogosultság beállítása nem lehetséges. Ebben az esetben egy külön eljárás szerint adható ki ismét a jogosultság legfeljebb két számítógépre, amennyiben nem merül fel szándékos felhasználónév és jelszó átadás gyanúja. A külön a jogosultság ismételt kiosztása első alkalommal on-line elvégezhető, továbbiakban azonban a honlapon megadott vevőkapcsolati telefon felhívásával lehetséges, amennyiben a szerző ehhez hozzájárul.

A felhasználó jogosultságát a szerző egyoldalúan szüneteltetheti, vagy visszavonhatja, amennyiben felmerül a szabálytalan használat gyanúja.

Jogosultság időtartama

Az oktatási rendszer használata időben korlátozott. Ebben az esetben is az egy-felhasználós jogosultság elve az irányadó, azaz a jogosultság nem örökíthető át. A jogosultság lejáratát a vásárláskor egyértelműen feltüntetjük.

Havidíjas, vagy éves díjas hozzáférés (előfizetés) esetén a jogosultság a rendszeres díjfizetés idejéig tart. Díjelmaradás esetén a jogosultság megszűnik. A jogosultságot a díjfedezet lejáratának napjától a szerzők egyoldalúan megszüntethetik.

Az ingyenes anyagok lejárati idejét és azok választékát az üzemeltető Enabler Kft. saját belátása szerint szabályozza, azaz a választékot és a hozzáférést tetszőlegesen bővítheti, illetve csökkentheti.Elállási, felmondási jog

Szolgáltatásunk a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. paragrafus (1) m) pontja értelmében „nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom”.

A jogszabály vonatkozó rendelkezése szerint: „A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát ... a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát. ”

A vásárlási folyamatban a vásárló a megfelelő jelölőnégyzet kötelező jellegű kipipálásával kifejezett, előzetes beleegyezését adja a szolgáltatás elkezdéséhez és egyúttal egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

100% Elégedettségi Garancia

A tananyag aktiválásától számított 3 napon belül 100% pénz-visszafizetési garanciát adunk, ha valami miatt mégis meggondolná magát a vásárló.

Az elégedettségi garancia csak azokra a termékekre érvényes, amelyekre meghirdettük a vásárlás pillanatában.

Számlázás

A szolgáltatási díj számlázása az üzemeltető részéről elektronikus számlával a szamlazz.hu szolgáltatón keresztül történik.

ÜZEMELTETŐ

Enabler Kft

Székhely: 1053 Budapest, Papnövelde utca 8. 1. em. 13.

Levelezési cím: 1053 Budapest, Papnövelde utca 8. 1. em. 13.

Adószám: 24848389-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-185698

Email: info kukac hashtag.school

FELELŐSSÉG:

Szerzők a sokéves és sokoldalú tanítási tapasztalatukra alapozva minden tőlük telhetőt megtesznek az oktató anyagok hibátlanságáért, azonban nem vállalnak felelősséget az esetleges hibákért, illetve azok következményeiért

A Platform üzemeltetői nem vállalnak felelősséget az alkalmazás működőképességéért tetszőleges hardver és szoftver környezetre vonatkozóan. Ezért a felhasználónak a jelentkezést(rendelést) megelőzően célszerű meggyőződnie a használhatóságáról az ingyenes anyagok próbafuttatásával. Ezen megkötések nem érintik a Felhasználó 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletből eredő jogait, melyeket a jogszabályoknak megfelelően gyakorolhat.

Szerzők vállalják, hogy a meghirdetett tematikának megfelelő tananyagokat az ott megadott időben a tanfolyamon résztvevők rendelkezésére bocsátják.

Szerzők a vállalt garanciákon túl nem vállalnak további felelősséget a tananyag használatával kapcsolatosan bekövetkezett semmilyen egyéb anyagi vagy erkölcsi kárért.

A tananyagokban felhasznált audiovizuális elemek a felhasznállás ideje alatt változhatnak a magasabb szintű ügyfél-elégedettség biztosítása céljából.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A cookie, hírlevél, sms küldés és DM, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi Nyilatkozat előírásai az irányadóak.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásról írt kritikus vagy egyéb véleményekért, amelyek minden esetben az oldal látogatóinak álláspontját tükrözik. Mindazonáltal Szolgáltató jogosult a közízlést, Szolgáltató üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések – saját mérlegelése alapján történő - törlésére.

Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségen kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát az ügyfélszolgálat munkatársainál munkanapokon 8:00-16:00 között:

- info kukac hashtag.school

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti: Magyar Online Vitarendezési Kapcsolattartó Pont

E-mail: onlinevita@bkik.hu

Telefon: +36-1-488-2033                                                        

Online vitarendezési platform elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Hatályos: 2020. március 15. napjától visszavonásig és/vagy módosításig.